มกราคม 19, 2021

บทที่28 สูตรในการคํานวน

บทที่28

สูตรในการคํานวน

BMI = น้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ม.)

เมื่อคำนวณได้แล้ว ก็มาเปรียบเทียบตารางนี้

BMI น้อยกว่า 18.5

รูปร่าง ท่านใดที่น้ำหนักน้อยกว่านี้ ถือว่าผอมมากพยายามทานอาหารให้ครบห้าหมู่ และหมั่นออกกำลังกาย ร่างกายจะได้แข็งแรง ไม่ผอมโซจนเกินไป

BMI ระหว่าง 18.5-22.9

รูปร่าง รูปร่างกำลังดีได้สัดส่วน ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป แต่อย่าชะล่าใจ ขืนหลวมตัวไปกินของทอด ของผัดบ่อยๆ อีกหน่อยก็จะเข้าขั้นอ้วนได้ พยายามคงรูปร่างให้ดีๆ และออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะได้คงรูปร่างที่ฟิตและเฟิร์มตลอดไป

BMI ระหว่าง 23-24.9

รูปร่าง น้ำหนักเริ่มเกิน เข้าขั้นเจ้าเนื้อ ออกแนว ท้วมๆ สักหน่อย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพวกของผัด ของหวาน น้ำอัดลม หมั่นเดินออกกำลังกายให้เผาผลาญพลังงาน รูปร่างจะได้สมส่วนและแข็งแรง

BMI ระหว่าง 25 -29.9

รูปร่าง โอ๊ะโอ…ไยถึงปล่อยรูปร่างลงพุงได้ถึงขนาดนี้ อ้วนมากไปไม่ดีต่อสุขภาพ หันมายึดเส้นยืดสาย เดินเหินบ้าง ร่างกายจะได้แข็งแรงและห่างไกลโรค

BMI มากกว่า 30

รูปร่าง อ้วนขนาดนี้เสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดัน เบาหวานและอีกหลายๆ โรคที่กำลังจ่อคิวมาทำร้าย หันมาบริโภคพืชผักแทนเนื้อและแป้ง ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร่างกายจะได้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

Calculation formula

BMI = Weight (kg) Height (m)

After calculating Then compare this table.

BMI Less than 18.5

shape . Whoever weighs less than this Considered very skinny, trying to eat all five food groups And keep exercising The body will become stronger. Not too skinny.

BMI between 18.5-22.9

Shape . The shape is good, balanced. Not fat or too thin But don’t be complacent Forced to go to eat fried food, stir fry often, a bit longer, can become fat Try to stay in good shape. And exercise 3 times a week to stay fit and firm forever.

BMI between 23-24.9

Shape Overweight As a plump man’s body, so should avoid desserts, sodas, soft drinks, and keep walking to burn energy. The shape is balanced and strong.

BMI between 25 -29.9

Shapes Oops … so letting go shape the belly to this extent. Overweight is not good for health Turned and held some walking lines, the body would be strong and far away from the disease.

BMI over 30

shape . Obesity. This risk of heart disease, blood pressure, diabetes and many more. Disease that is queuing to attack Turn to consume vegetables instead of meat and flour. Exercise 3 times a week to get stronger. Not easy to illness.

บทที่28

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com