ตุลาคม 18, 2021

บทที่29 BMR หรือ Basal Metabolic Rate อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน

บทที่29

ค่า BMI เป็นเกณฑ์เบื้องต้นให้เรารู้จักตัวเราเองว่าเราอยู่ที่จุดไหน และเราควรจะลดหรือเพิ่มน้ำหนักดี การเพิ่มหรือลดน้ำหนักก็มีหลักการง่ายๆ ว่าใส่เข้าไปมาก ใช้น้อย น้ำหนักก็เพิ่ม หรือใส่เข้าไปมาก ใช้มาก น้ำหนักก็ปกติ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเรากินมากหรือกินน้อยเกินไป เพราะบางคนกินเท่าไรก็ไม่อ้วน บางคนกินนิดหน่อย กลับอ้วนเป็นตุ่ม ตัวช่วยอีกตัวที่จะทำให้เรา ควบคุมน้ำหนักได้นั่นคือ

BMR หรือ Basal Metabolic Rate อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน เป็นอัตราการ เผาผลาญในร่างกายเรา ที่แม้เรานอนหลับอยู่ร่างกายก็ต้องเผาผลาญเพื่อให้อวัยวะต่างๆ ทํางานได้ตามปกติ โดยคำนวนจากสูตรได้ดังนี้

สำหรับผู้ชาย

BMR = 66 + (13.7 x น้ำหนัก) + (5 x ส่วนสูง) – (6.8 x อายุ)

สำหรับผู้หญิง

BMR = 665 + (9.6 x น้ำหนัก) + (1.8 x ส่วนสูง) – (4.7 x อายุ)

(น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม ส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร)

จากสูตร BMR (Basal Metabolic Rate) เราจะสังเกตได้ว่าน้ำหนัก ส่วนสูงและอายุมีผลต่อ การเผาผลาญพลังงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรม ที่ทำในแต่ละวันด้วย

ตัวอย่างเช่น ผู้หญิง อายุ 30 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 55 กก.

BMR จะเท่ากับ 665 + (9.6 x 55) + (1.8 X 170) – (4.7 x 30) = 1,358 แคลอรี

เมื่อได้ค่า BMR เราก็จะรู้ถึงการเผาผลาญพลังงาน โดยไม่ทำกิจกรรมอะไรเลย ต่อมาเราจะมาคำนวณว่า หากเราทำกิจกรรมหนักเบาในแต่ละวัน ร่างกายของเราจะ เผาผลาญพลังงานโดยปกติไปเท่าไร

การเผาผลาญพลังงานโดยปกติ = BMR x ตัวแปร

BMI is a prerequisite for us to know ourselves where we are. And we should reduce or increase weight well Increasing or losing weight is a simple principle. That put in a lot, use less weight, then increase Or put in a lot, use a lot, weight is normal So how do we know? Whether we eat too much or eat too little Because some people eat how much they are not fat Some people eat a little Instead of being fat Another helper that will make us Able to control the weight, that is,

BMR or Basal Metabolic Rate The rate of energy metabolism of the body each day. Is the metabolic rate in our body That even when we sleep, the body must burn to make organs Work normally Which can be calculated from the formula as follows:

For men <<<<<

BMR = 66 + (13.7 x weight) + (5 x height) – (6.8 x age)

For women <<<<<<

BMR = 665 + (9.6 x weight) + (1.8 x Height) – (4.7 x Age)

(weight in kilograms Height, unit in centimeters)

From the BMR formula (Basal Metabolic Rate) we can observe that weight Height and age can affect Energy metabolism Also including activities Done each day.

For example, women 30 years old. Height 170 cm. Weight 55 kg.

BMR equals 665 + (9.6 x 55) + (1.8 X 170) – (4.7 x 30) = 1,358 calories

บทที่29

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com