เมษายน 18, 2021

บทที่30 โดยตัวแปรของเราจะขึ้นอยู่กับการอกกกำลัง ของเราดังนี้

บทที่30

โดยตัวแปรของเราจะขึ้นอยู่กับการอกกกำลัง ของเราดังนี้

xนั่งทำงานอยู่กับที่และไม่ได้ออกกำลังกาย เลย = BMR x 1.2

xออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย ประมาณสัปดาห์ละ 1-2 วัน = BMR x 1.375

xออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง ประมาณสัปดาห์ละ 3-5 วัน = BMR x 1.55

xออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก ประมาณสัปดาห์ละ 6-7 วัน = BMR x 1.725

xออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนักทุกวัน เช้า-เย็น = BMR x 1.725

โรงงานของร่างกายเรามีการเผาผลาญพลังงาน อยู่ตลอดเวลา ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละวันเราเผาผลาญ พลังงานไปเท่าไร เราสามารถคำนวณได้ดังนี้

ตัวอย่างเช่น BMR ของคุณ = 1,358

คุณเป็นคนออกกำลังกายปานกลาง ก็เอา BMR X 1.55

นั่นคือปริมาณแคลอรี่ที่คุณต้องการต่อหนึ่งวัน คือ 1,358 x 1.55 = 2,104.9 กิโลแคลอรี่

แต่หากคุณนั่งทำงานโดยไม่ได้ออกกำลังกายเลย ค่า BMR จะเท่ากับ

BMR ของคุณคือ 1,358 x 1.2 = 1,629.6 กิโลแคลอรี่

สำหรับคนที่ทราบค่า BMR กันแล้วก็อย่าลืมวางแผน การลดน้ำหนักให้ดีนะคะ หัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับสมดุล ของการใช้พลังงานและการรับพลังงานเข้าไปในแต่ละวัน เมื่อรับเข้าไปเท่าไรพยายามใช้ให้หมดค่ะ จะได้มีหุ่นที่สวย ได้สัดส่วนจนใครเห็นต้องอิจฉา

การรับพลังงานเข้าไป ก็คือการทานอาหารเข้าไป นั่นเองค่ะ แม้ว่าอาหารจะจําเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่ก็ อย่าสวาปามจนเกินไป เพราะพลังงานจากอาหารที่เราทาน เข้าไปนั้น หากมากเกินกว่าพลังงานที่ร่างกายจะใช้ในแต่ละวัน พลังงานเหล่านั้นจะถูกสะสมเป็นไขมันได้ แต่ก็อย่าวัดพลังงานด้วยความอิ่มหรือไม่อิ่มนะคะ เพราะการที่ทาน ได้อิ่มเต็มท้องก็ไม่ได้หมายความว่าได้รับพลังงานมากกว่า ตอนที่ทานไม่อิ่ม ถ้าหากว่าตอนอิ่มเต็มท้องนั้นคุณทาน ข้าว 1 จาน แต่ตอนที่ไม่อิ่มคุณดื่มน้ำอัดลมไป 3 กระป๋อง

รู้หรือไม่ว่าน้ำวัดวมประมาทโคล่า 1 กระป๋อง (325 cc) ให้พลังงาน 130 กิโลแคลอรี่ ไม่อิ่มท้อง แถมยังได้ความอ้วน เพิ่มมาอีก

Our variable depends on the power. Ours as follows:

x Sitting, working, and not exercising at all = BMR x 1.2

x Exercise or play a little sport. Approximately 1-2 days a week = BMR x 1.375

x Exercise or play moderate sports About 3-5 days a week = BMR x 1.55

x Exercise or do intense sports About 6-7 days a week = BMR x 1.725

x Exercise or play hard sports every morning – evening = BMR x 1.725

The plant’s body burns energy. All the time, if wanting to know how each day we burn How much energy We can calculate as follows:

For example, your BMR = 1,358

You are a moderate person. Then take the BMR X 1.55.

That is the amount of calories you need per day. Is 1,358 x 1.55 = 2,104.9 kcal.

But if you sit and work without exercising at all BMR will be equal to

Your BMR is 1,358 x 1.2. = 1,629.6 Kilocalories

For those who already know BMR, don’t forget to plan. To lose weight well The key is to balance. Of energy usage and energy intake each day When receiving it, try to use it all. In order to have a beautiful body So proportioned that anyone could see jealousy

บทที่30

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com