กันยายน 23, 2020

บทที่39 ออกกำลัง ลาก่อนไขมัน…

บทที่39

ออกกำลัง ลาก่อนไขมัน…

หลายคนทราบว่าการออกกำลัง เป็นหนทางที่ดีและปลอดภัยที่สุดในการ ลดน้ำหนัก เพราะการออกกำลังเป็นการ เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ส่งผลให้เกิดการเผาผลาญแคลอรีได้ดี ทีเดียว

เพราะขณะที่เราออกกำลังกาย ร่างกายจะทำงานมากขึ้น กระบวนการเผาผลาญจึงเพิ่มขึ้นตามมา หากเราทานอาหารที่ให้พลังงาน 2,200 แคลอรี่ และใช้พลังงาน ไป 2,200 แคลอรี่ แน่นอนว่าน้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้น แต่หากเรายังทานอาหารให้พลังงาน 2,200 เท่าเดิม แต่เผาผลาญ พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ร่างกายใช้พลังงานมากกว่าที่ รับประทานเข้าไปวันละ 300 กิโลแคลอรี่ ภายใน 26 วัน สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม (7,700 กิโลแคลอรี่ เท่ากับ 1 กิโลกรัม)

เราควรออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ 20-30 นาที โดยไม่หยุดพัก เพื่อให้ร่างกายดึงกลูโคสในกระแส เลือดมาใช้พลังงานก่อน หลังจากกลูโคสในกระแสเลือดต่ำ ลง ฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon) จะสั่งให้เกิดการสลาย ไกลโคเจน (Glycogen) (คาร์โบไฮเดรตที่สร้างจากกลูโคสซึ่ง เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่สลายยาก) ที่สะสมตามกล้ามเนื้อ และตับ เพื่อเพิ่มระดับกลูโคสให้มาอยู่ในระดับปกติของ ร่างกาย ซึ่งหากขาดพลังงานอีก ร่างกายจะดึงกรดอะมิโน มาใช้อยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงดึงไขมันที่สะสมมาใช้

การออกกำลังกายต่อเนื่องนานกว่า 20 นาที ร่างกาย จะเริ่มดึงน้ำตาลกลูโคสมาใช้ เป็นการเผาผลาญในขั้นแรก หากออกกำลังกายต่อเนื่องไม่มีหยุด พลังงานจากกลูโคส ไม่เพียงพอ กลูคากอนจะเริ่มทำงานจนถึงขั้นดึงไขมันสะสมมาใช้จนเกิดการเผาผลาญไขมัน ส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงนั้นเอง

Exercise Farewell fat …

Many people know that exercise Is the best and safest way to lose weight because exercise is Movement of various organs in the body resulting in a good metabolism.

Because while exercising The body will work more. Metabolic processes therefore increase accordingly. If we eat food that provides 2,200 calories and uses energy To 2,200 calories. Of course, weight didn’t increase. But if we still eat the same 2,200 energy foods but burn The energy increases to 2,500. The body uses more energy than that. Eating 300 kilo calories per day within 26 days can lose weight up to 1 Kilograms (7,700 kilocalories, equal to 1 kilogram)

We should exercise at least 20-30 times a day. Minutes without a break To allow the body to pull glucose into the stream Blood comes to energy first After the glucose levels in the bloodstream become lower, the glucagon will lead to the breakdown of Glycogen (carbohydrates made from glucose, which Is a large molecule, difficult to disintegrate) that accumulates on the muscles and liver In order to increase the glucose level to the normal level of the body, which if lacking energy again The body will extract amino acids. To use for a while and then extract the accumulated fat for use.

Continuous exercise for more than 20 minutes Will start to use glucose Is the first stage of metabolism If continuous exercise without pause Not enough energy from glucose Glucon will start working until the fat is accumulated. Resulting in weight loss itself.

บทที่39

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com