กันยายน 26, 2020

บทที่69 พลัม ผลไม้เพื่อหุ่นดี

พลัม ผลไม้เพื่อหุ่นดี

เราเรียกลูกพลัมสดว่าพลัม แต่เรียกลูกพลัมแห้งว่าพรุน พลัมเป็น แหล่งของวิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี2 โพแทสเซียม และเส้นใยอาหาร มีสรรพคุณในการเสริมสร้างการดูดซึมธาตุเหล็ก ดีต่อดวงตาและการ มองเห็นเมื่ออายุมากขึ้น ช่วยต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของความ เสื่อมโทรมและโรคร้าย

พลัมแบ่งออกเป็น 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Japanese, American, Damson, Ornamental, Wild และ European โดยแต่ละสายพันธุ์ จะมีขนาด รูปร่าง และสีสันที่แตกต่างกัน พลัมพันธ์ญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดใน ประเทศจีน ในขณะที่พลัมพันธ์ยุโรปคาดว่าถูกปลูกเป็นครั้ง แรกเมื่อ ประมาณ 2,000 ปีก่อน โดยมีต้นกำเนิดในแถบทะเลแคสเปียน

ในสมัยโรมันโบราณ คาดว่ามีต้นพลัมพันธุ์ยุโรปมากกว่า : 300 ชนิด กลุ่มผู้แสวงบุญได้นำพลัมพันธุ์ยุโรปไปปลูกยังมหาสมุทร : แอตแลนติก และนำไปสู่สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 17 ก่อนที่จะ แพร่ขยายไปยังดินแดนข้างเคียงในเวลาต่อมา ในขณะที่พลัมพันธุ์ ญี่ปุ่นถูกนำไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และโรมาเนีย เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลัม รายใหญ่ของโลก

We call plums the plum. But called dried plums are prune. Plums are a good source of vitamin C. Vitamin A, Vitamin B2 Potassium and dietary fiber Has properties in strengthening iron absorption Good for the eyes and See as you age Helps fight free radicals which are the cause of Decadence and disease

Plums are divided into 6 varieties which are Japanese, American, Damson, Ornamental, Wild, and European. Each species has different sizes, shapes, and colors. The Japanese plum has its origin in China. While the European plum is first cultivated about 2,000 years ago, originating in the Caspian Sea.

In ancient Roman times It is estimated that there are more European plum trees: 300 species. Pilgrims brought European plums to the oceans: Atlantic and brought to the United States in the 17th century before spread to neighboring lands. Later While the plum varieties Japan was introduced to the United States in the late 19th century. Today, the United States, Russia, China and Romania are one of the plums producers. The world’s largest

พลัม ผลไม้เพื่อหุ่นดี

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com