สิงหาคม 8, 2020

บทที่70 ข้าวกล้อง เพื่อหุ่นสวย

ข้าวกล้อง เพื่อหุ่นสวย

ข้าวเป็นหนึ่งในอาหารที่สำคัญที่สุดในโลก โดยเลี้ยงประชากร มากถึงครึ่งหนึ่งของโลก ข้าวเป็นแหล่งของเส้นใยอาหาร แมงกานีส ซีลีเนียม และแมกนีเซียม มีสรรพคุณในการช่วยเสริมสร้างพลังงาน ป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอล บำรุงหัวใจและหลอด เลือดหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและหอบหืด เสริมสร้าง กระดูกให้แข็งแรง ต้านมะเร็ง และป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี

ทุกคนต่างรู้ดีว่าข้าวเป็นหนึ่งในอาหารที่เก่าแก่ ที่มีการปลูกและ บริโภคกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมที่มีการคาดกันว่าข้าว ปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ 6,000 ปีก่อน แต่หลัง จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี กลับพบเมล็ดข้าวและอุปกรณ์ ทางการเกษตรที่มีอายุย้อนหลังไปถึง 9,000 ปีเลยทีเดียว

ผู้หญิงที่กินข้าวกล้อง

จะลดน้ำหนักลงได้ดีกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้กิน

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร American Journal of Clinical Nutrition ได้กล่าวถึงความสำคัญของการกินข้าวกล้อง รวมไป ถึงธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือแปรรูปอื่นๆ ว่ามีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนัก ได้ดีกว่าธัญพืชที่ผ่านการแปรรูปจำพวกข้าวขาวอย่างเห็นได้ชัด ที่ Harvard Medical School มีการรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครหญิง จำนวน 74,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 38-63 ปี เป็นเวลามากกว่า 12 ปี พบว่าผู้หญิงที่บริโภคธัญพืชไม่แปรรูปจะมีน้ำหนักลดลงเมื่อเปรียบเทียบ กับผู้หญิงที่กินอาหารดังกล่าวในปริมาณน้อย หรือไม่ได้กินเลย ผู้ที่ได้ รับเส้นใยอาหารมากที่สุดจากธัญพืชไม่ขัดสีจะลดน้ำหนักได้มากถึงร้อยละ 49 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่กินอาหารซึ่งทำจากธัญพืชขัดสี

ร่างกายแข็งแรง อายุยืนนานด้วยข้าวกล้อง

ข้าวกล้องเป็นแหล่งของแมงกานีส ซีลีเนียม และแมกนีเซียม ข้าวกล้องมีสรรพคุณในการเสริมสร้างพลังงาน ต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ ระบบการเผาผลาญทำงานเป็นปกติ ช่วยลดน้ำหนัก ลดคอเลสเตอรอล ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิด ที่ 2 ดีต่อกระดูกและฟัน ต้านมะเร็ง ลดความเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในถุง น้ำดี และโรคหอบหืด

Rice is one of the most important foods in the world. By raising the population Up to half of the world Rice is a source of manganese dietary fiber. Selenium and Magnesium Has properties to help strengthen energy Antioxidant protection Lowering cholesterol Nourish the heart and the heart blood vessels. Reduce the risk of diabetes and asthma, strengthen bones, strengthen cancer. And prevent gallstones in the gallbladder.

Everyone knows that rice is one of the oldest foods. That has been planted and Widely consumed since ancient times Formerly that it was estimated that rice Planted for the first time in China about 6,000 years ago, but after the discovery of archaeological evidence. Found rice seeds and equipment Agricultural that dates back to 9,000 years.

Women who eat brown rice

Will lose weight better than women who do not eat

Research published in American magazine The Journal of Clinical Nutrition discusses the importance of eating brown rice. Including grains that have not been polished or other processed That helps to control weight Better than obviously processed white rice grains at Harvard Medical School has collected data on 74,000 female volunteers. Aged between 38-63 years for more than 12 years Found that women who consume unprocessed grains will lose weight when compared With women who eat such food in small amounts Or didn’t eat at all Get the most fiber from whole-grain cereals, up to 49 percent weight loss compared to women who eat foods made from whole-grain cereals.

ข้าวกล้อง เพื่อหุ่นสวย

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com