กุมภาพันธ์ 26, 2021

บทที่83 เคล็ดลับผมยาวไว

เคล็ดลับผมยาวไว

โดยปกติผมเราจะยาวประมาณครึ่งนิ้วในหนึ่งเดือน บางคนอาจเร็วกว่าแต่ก็นิดหน่อย บางคนก็ยาวช้ากว่ามาก ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผมที่แตกต่างกัน ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึง อุณหภูมิ การไหลเวียนโลหิตของหนังศีรษะ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับผมที่ได้รับจากการทานอาหาร การดูแลความสะอาดของหนังศีรษะเป็นต้น ถ้าใครมีปัจจัยต่าง ๆ ในระดับที่ดีผมก็จะยาวตามเกณฑ์ แต่ถ้าใครมีข้อบกพร่องบางส่วนที่กล่าว เส้นผมก็จะยาวช้ากว่าปกติ

ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอย่างเหมาะสม

ดูแลและวิธีการสระผมอย่างถูกวิธี ควรเน้นการสระผมบนหนังศีรษะและนวดผมด้วยคอนดิชั่นเนอร์ ที่ปลายผมทุกครั้งหลังสระ เพราะแชมพูมีสารทำความสะอาดเพื่อล้างความมัน จึงดีสำหรับหนังศีรษะและโคนผม ขณะที่ครีมนวดผมจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม โดยเน้นไปที่ปลายผมเนื่องจากปลายผมแห้งง่าย และ บำรุงอาหารเพียงพอ โคนผมง่ายต่อการรับความมันและสารอาหารจากรากผมได้ดีกว่า หากล้างและบำรุงเส้นผมอย่างถูกต้อง ผมก็จะยาวไว

นวดหนังศรีษะ

นวดหนังศีรษะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหนังศีรษะ ช่วยให้สารอาหารบำรุงไปยังรากผมได้ง่ายขึ้น คุณสามารถนวดหนังศีรษะขณะที่สระผม โดยใช้ปลายนิ้วนวดเบา ๆ บนหนังศีรษะหรือไปนวดผ่อนคลายที่สปาก็ได้เช่นกัน การหวีผมใช้แปรงขนอ่อน ๆ หวีเบา ๆ โดยการให้ขนแปรงสัมผัสกับหนังศีรษะ ยังจะไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหนังศีรษะอีกด้วย

ก้มศีรษะค้างไว้ 30 วินาที เพื่อให้เลือดไหลลงไปที่ศรีษะของคุณ ทำแบบนี้ทุกวัน

Proper hair and scalp care

How to care and how to wash your hair properly. Should focus on washing the hair on the scalp and massage with a dedicated conditioner at the end of every time after the shampoo because the shampoo has cleaning agents to wash the oil is more than Suitable for the scalp and hair, while the conditioner will add moisture to the hair by focusing on the ends of the hair, since the ends are easily dry and do not nourish enough food at the base of the hair Easy to get oil and nutrients from hair roots If properly washed and nourished, the scalp and hair will be in a balanced condition. Facilitates good hair growth

How to get long hair quickly

In addition, choosing a shampoo and conditioner with Pro-Vitamin to help maintain strong hair from the inside out is also important, such as Pantene Pro-V Hair Fall. Control the shampoo with the best pro-vitamin. The combination of Pantene nourishment and soft cream foam that will help solve dry, damaged, split ends without weight due to lack of moisture. It also helps to increase the effectiveness in maintaining the moisture balance of the hair from root to tip. Helps to protect the hair while wet, which is when the hair is the weakest. Which can be assured because scientific tests that help to improve the health of hair from the inside out

เคล็ดลับผมยาวไว

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com