ตุลาคม 18, 2021

บทที่117 รู้จักแต่ละชนิดของสิว

รู้จักแต่ละชนิดของสิว

สิวมีกี่แบบ รู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร?
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าสิวที่ขึ้นบนใบหน้าของเรามีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง? และ แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร เรามาทำความรู้จักเพื่อให้คลายความกังวลดีกว่าค่ะ

สิวแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามอาการและความรุนแรงต่อไปนี้

สิวหัวเปิด / สิวหัวปิด / สิวอักเสบ / สิวหัวหนอง /สิวอักเสบขนาดใหญ่

 • สิวหัวเปิดหรือเรียกอีกอย่างว่าสิวหัวดำ
  เป็นสิวอุดตันที่มีรูเปิดออกไปด้านนอก เป็นตุ่มนูนเม็ดเล็กมีเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ไขมันและแบคทีเรีย P.acnes อุดตันในรูขุมขน และหัวสิวจะโดนกับอาการจึงทำให้หัวสิวเป็นสีดำ
 • สิวหัวปิดหรือเรียกอีกอย่างว่าสิวหัวขาว
  สิวแบบอุดตันที่ไม่มีรูเปิดภายนอก เป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ ใต้ผิวหนัง ที่เกิดจากการอุดตันการสะสมของน้ำมันหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ในต่อมไขมันกับรูขุมขนเมื่อทิ้งไว้นาน ๆ จะเปลี่ยนเป็นสิวอักเสบ
 • สิวอักเสบ
  เกิดจากสิวหัวปิดหรือสิวหัวขาว ที่ติดเชื้อแบคทีเรีย จึงเกิดการอักเสบ มีอาการเป็นตุ่มบวมนูนแดงบนผิวหนัง หากมีการอักเสบอย่างรุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสิวอักเสบหรืแอสิวหนองขนาดใหญ่
 • สิวหนอง
  เป็นตุ่มสิวที่หัวเป็นหนอง มาจากสิวอักเสบที่ไม่ได้รับการรักษา เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวกำจัดแบคทีเรีย และ จะมีอาการเจ็บปวด

How many acne Do you know how useful it is? Have you ever wondered how big or small the acne on my face is? And what each type looks like We come to get to know to relieve anxiety.

Acne is divided into 5 types according to the following symptoms and severity.

Open acne / Closing acne / Inflammatory acne / Purulent acne / Large acne

 • Blackheads, also known as blackheads, are clogged pimples that have openings. Is a convex granule with dead skin cells Fats and P.acnes bacteria clog in the pores. And the acne head is affected by the symptoms, causing the acne head to turn black.
 • Closing pimples, also known as whiteheads
  clogged pimples that do not have external openings Is a small bulge under the skin caused by a blockage, the accumulation of oil or dead skin cells In the sebaceous glands and hair follicles, leaving them for a long time will turn into inflammatory acne.
 • Inflammatory acne
  Caused by closed acne or whiteheads Infected with bacteria Therefore causing inflammation There are blisters, red patches on the skin. If there is severe inflammation, it will turn into an inflammatory acne or a large purulent acne.
 • Pimple pimples. – Pimples are pustules on the head. Comes from acne that has not been treated. Caused by the reaction of the body that causes white blood cells to kill bacteria and will be painful.

รู้จักแต่ละชนิดของสิว

ขอขอบคุณ Google.com

แนะนำติชมได้ที่ guiapuertocabello.com